Takmer štvrtina tehotných Európaniek popíja

Napriek tomu, že alkohol by mal byť počas tehotenstva úplne tabu, až 10 % tehotných žien pije alkohol. Vo vyspelých štátoch je tento počet ešte vyšší – pohárik alkoholu si tu počas tehotenstva neodoprie takmer štvrtina žien. Nehovoriac o neplánovaných tehotenstvách, kedy spočiatku žena netuší, že je tehotná a často pije nadmieru.  V jednom zo 67 prípadov, kedy tehotná žena konzumuje alkohol, sa narodí dieťa s fetálnym alkoholovým syndrómom – ročne sa s týmto syndrómom narodí až približne 119 000 detí! Tento počet je ešte vyšší pri tehotných alkoholičkách. Fetálny alkoholový syndróm sa prejavuje trvalým poškodením mozgu, poruchami rastu a dysmorfickými znakmi tváre spojenými s poruchami vnímania a správania, i s intelektuálnymi a emocionálnymi problémami. Opisované príznaky majú dlhodobý charakter a ovplyvnia zdravie dieťaťa i jeho zaradenie do spoločnosti na celý život.

Erik Čížek z Fóra Pi s rozumom hovorí: „Nevyhnutnosť pitia s rozumom spočíva aj v tom, že jeho nezodpovedné zneužívanie môže ohrozovať aj životy iných ľudí. V prípade alkoholu a tehotných žien to platí dvojnásobne. Budúce matky by si mali uvedomiť, že alkohol, ktorý sa k dieťaťu dostáva vo vysokej koncentrácii, je preňho veľmi nebezpečný a môže zapríčiniť množstvo rôznych zdravotných problémov aj v neskoršom veku. Aj v tomto prípade je edukácia o zodpovednom prístupe k alkoholu jedinou cestou, ako týmto nepríjemnostiam predchádzať.“