Rizikové skupiny

Tínedžeri

Pre mladistvých nie sú na Slovensku stanovené žiadne limity bezpečnej konzumácie alkoholu a tak je to aj zakotvené v zákone: konzumácia alkoholu je povolená len osobám starším ako 18 rokov. Navyše ten, kto deťom alebo dospievajúcim alkohol predá alebo poskytne, sa dopúšťa prinajmenšom priestupku, ale aj trestného činu, ak sa tak stane opakovane. Stíhaný môže byť aj človek, ktorý mladistvých v pití alkoholu podporuje, a to vrátane rodičov.
Zákaz konzumácie alkoholu neplnoletým tu nemáme len tak pre nič za nič. Ľudský organizmus sa až do 18 rokov vyvíja a mladý organizmus nie je schopný spracovať väčšie množstvo alkoholu naraz, preto hrozí vyššie riziko poškodenia mozgu i iných orgánov v tele (tráviace aj nervové ústrojenstvo, pečeň, pamäť a pod.) ako u dospelých. V prípade ťažkej opitosti môže dôjsť až k strate vedomia s vážnymi zdravotnými následkami.
Alkohol môže byť spúšťačom rizikového správania a tínedžeri tak môžu mať väčšiu odvahu a chuť riskovať, experimentovať, realizovať nebezpečné adrenalínové aktivity, napr. vyskúšať jazdu autom a spôsobiť dopravnú nehodu, zranenie, či riskovať neplánované tehotenstvo alebo pohlavnú chorobu.
Z dlhodobého hľadiska môže mať konzumácia alkoholu negatívny vplyv na prospech v škole, spoločenský život, vzťahy v rodine či medzi priateľmi. Alkohol sa tiež stáva „štartovačom“ závislosti na iných drogách, stojí tiež za rozvojom depresie a úzkosti a iných zdravotných problémov. Alkohol je síce legálny, ale to nič nemení na tom, že je to droga ako každá iná.
Tínedžeri by nemali zabúdať na to, že pitie alkoholu z ich neurobí zaujímavejšími ani skôr dospelými a nemali by sa nechať na vyskúšanie alkoholu nahovoriť len preto, že ich k tomu tlačí partia. Ak u dospievajúceho polícia zistí, že je  pod vplyvom alkoholu a nemá ešte 18 rokov, zavolá rodičom, informuje sociálku a pravdepodobne sa to dozvie aj jeho škola.

Dospelí

Mladí dospelí sú skupinou, ktorých dôležitou súčasťou života sú spoločenské akcie, kde sa často konzumujú alkoholické nápoje. Potešenie z popíjania alkoholických nápojov tvorí dôležitú súčasť spoločenského života, netreba však zabúdať na to, že popíjať alkohol možno aj zodpovedne, bez toho aby sa ľudia opíjali. To je dôležité mať na pamäti pokiaľ sa cítite byť vystavený tlaku svojich kamarátov, ktorí vyžadujú, aby ste s nimi „držali krok“.
V tomto životnom období sa ľudia často nevyhýbajú nekontrolovanému „pitiu do nemoty“, ktoré so sebou nesie množstvo rizík. Či už ide o spoločenskú hanbu, keď pod vplyvom alkoholu nedokážete dostatočne ovládať svoje správanie, ľahšie sa v tomto stave môžete stať korisťou zlodejov či obeťou trestného činu, ale netreba zabúdať ani na mnohé zdravotné problémy, ktoré so sebou pitie do opitosti prináša.
Pamätajte, že sa musíte alkoholu vyhnúť úplne, ak šoférujete, pracujete vo výškach, alebo obsluhujete stroje. Nikdy nekombinujte alkohol s liekmi – ani na predpis, bez toho, že by ste sa poradili so svojim lekárom. Niektoré voľne predajné lieky môžu byť tiež potenciálne škodlivé, ak ich užijete spolu s alkoholom, takže sa vyhnite antihistaminikám a väčšine liekov proti kašľu, pretože často obsahujú tlmiace látky, ktoré by ste nemuseli považovať za „lieky“. Už vôbec nemiešajte alkohol s ilegálnymi drogami, napríklad kokaínom, extázou, heroínom a podobne.
Rovnako buďte opatrní pri konzumácii alkoholických nápojov pri alebo po športovaní, keďže ste väčšinou dehydrovaní, čo negatívne ovplyvňuje vstrebávanie alkoholu.

Starší ľudia

Každý starne iným tempom. S vyšším vekom však prichádza aj zvýšené riziko pri konzumácií väčšieho množstva alkoholických nápojov, preto je na mieste v tomto životnom období pravidelne prehodnocovať svoju konzumáciu alkoholických nápojov a posúdiť ich vplyv na vás. Vaša schopnosť odbúravať alkohol totiž s vekom klesá, pretože obsah vody vo vašom organizme sa znižuje a vy máte vyššiu koncentráciu alkoholu v krvi, ako ste pri rovnakom množstve zvykli mať v mladosti.
Nadmerné pitie totiž môže vyvolávať poškodenie nervov a stratu pamäti, nestabilitu pri chôdzi či vážnejšie poranenia pri prípadnom páde. Tiež treba byť opatrní na kombinovanie predpísaných liekov s alkoholickými nápojmi. Ak si nie ste istí, poraďte sa so svojim lekárom.

8057089rs

Tehotné ženy

V prípade, že sa žena usiluje o počatie dieťaťa, mala by tiež obmedziť konzumáciu alkoholických nápojov. Pokiaľ žena pije viac ako jeden či dvakrát do týždňa alebo vypije viac ako jednu či dve štandardné jednotky pri jednej príležitosti, mohlo by to ovplyvniť jej menštruačný cyklus a úroveň plodnosti. Výskumy predpokladajú, že pitie alkoholických nápojov v dobe pokusov o otehotnenie môže negatívne ovplyvniť šance ženy na počatie a zvýšiť riziko samovoľného potratu. Okrem toho, žena nemusí niekoľko prvých týždňov tušiť, že je tehotná. Ak nebude pri snahe otehotnieť konzumovať alkoholické nápoje, plod nebude v prvých týždňoch tehotenstva vystavený pôsobeniu alkoholu a nepríde k potenciálnemu poškodeniu vyvíjajúceho sa plodu.
Počas tehotenstva by mal byť alkohol pre nastávajúce mamičky úplne tabu. Alkohol sa cez organizmus matky dostáva k dieťaťu vy vysokej koncentrácii, čo preň môže byť veľmi nebezpečné. Najnebezpečnejšie je konzumovať alkohol počas prvého trimestra, kedy hrozí riziko potratu. Alkohol počas tehotenstva tiež môže spôsobiť rôzne vývojové vady a ochorenia u novorodencov: poškodenie mozgu a nervového systému, vývojové poruchy orgánov, defekty na tvári, oneskorený vývoj u dieťaťa, mentálne a fyzické poruchy, problémy so správaním, myslením a neskôr i učením. Matky – alkoholičky často privedú na svet dieťa narodené s fatálnym alkoholovým syndrómom.