Slovenská mládež pije menej

Podľa posledného prieskumu medzinárodnej štúdie HBSC, ktorý sa zameriava na zdravie školákov, môžeme sledovať jednoznačne pozitívny trend konzumácie alkoholu mladistvými Slovákmi. Medzi porovnávanými rokmi 2005-2006 a 2013-2014 možno sledovať až 52 % pokles konzumácie alkoholu u 13-ročných žiakov. V kategórii 15-ročných došlo k poklesu o 40 % u chlapcov a 45 % u dievčat. Slovensko sa tak v porovnaní s rokom 2006 dostalo na európsky priemer a v súčasnosti viac ako 91 % maloletých na Slovensku nepije alkohol vôbec. Zdá sa, že sme na dobrej ceste a aj mladí Slováci sa naučili, že treba piť s rozumom.