Reklamy na zníženie pitia alkoholu nefungujú

Aktuálna štúdia austrálskych vedcov ukazuje, že reklamy zobrazujúce škodlivé účinky alkoholu, ktorých cieľom je znížiť jeho nadmernú konzumáciu, nemajú jednoznačný výsledok.

Neexistuje totiž žiaden rukolapný dôkaz, že spotrebitelia natrvalo znížia konzumáciu alkoholu či sa ho úplne vzdajú, aj keď sa tak bezprostredne po zhliadnutí reklamy vyjadria. Vedci prišli na to, že reklamy skrátka neposkytujú spotrebiteľom žiadne hlbšie fakty a preto sú neúčinné.

Ukazuje sa, že na to, aby ľudia porozumeli vzťahom medzi pitím alkoholu a jeho zdravotnými dôsledkami, sú potrebné komplexné informácie, ktoré bežná reklama nemôže obsiahnuť. Erik Čížek z Fóra Pi s rozumom hovorí: „Spotrebiteľom sa snažíme podávať relevantné informácie a upozorniť na riziká, ktoré môže nadmerná konzumácia alkoholu priniesť. Kladieme dôraz na to, aby spotrebitelia vedeli nielen to, aké množstvo alkoholu je už škodlivé, ale aj to, prečo je to tak a sami sa mohli rozhodnúť, či budú alkohol piť a v akej miere. Rozumné pitie totiž vo všeobecnosti nevedie k poškodzovaniu zdravia a neprieči sa zdravému životnému štýlu.“

Zástupcovia združenia dlhodobo pracujú s mladistvými, najmä žiakmi siedmych ročníkov základných škôl, no tiež edukujú dospelých – rodičov aj učiteľov, ktorí majú na nich priamy vplyv a to v rámci projektu Hovorme o alkohole. Ich reklamy sú regulované Radou pre reklamu, no tiež vlastným Etickým kódexom.

 

Zdroj: http://bmjopen.bmj.com/content/7/4/e014193