Pitie alkoholu u 15-16 ročných klesá, ale…

Podľa výskumov ESPAD, pitie alkoholu u študentov vo veku 15-16 rokov klesá. Šesťročný prieskum ukázal, že tínedžeri v Európe alkohol stále pijú vo veľkej miere, avšak za posledné obdobie má tento trend klesajúcu tendenciu. Oproti minulému desaťročiu zaznamenal pokles počet tínedžerov, ktorí už alkohol vyskúšali (z 89 % na 81 %) i tými, ktorí alkohol požívajú pravidelne raz do týždňa (z 56 % na 47%). Problémom však stále ostáva mimoriadne nebezpečné ťažké epizodické pitie, ktoré podľa prieskumu zažil za posledný mesiac každý tretí študent. Viac než tri štvrtiny respondentov tiež priznalo, že prístup k alkoholu pre nich nie je žiadnym problémom. Téma zodpovedného pitia mladistvých ostáva v Európe stále problémom, pred ktorým netreba zatvárať oči.

http://www.espad.org/news/2016/new-espad-results