Označovanie alkoholu už v platnosti

Aj alkoholické nápoje už budú musieť na svojich baleniach udávať ich energetické hodnoty. Nariadenie o povinnom označovaní energetickej hodnoty alkoholických nápojov s obsahom alkoholu nad 1,2 % zaviedla do platnosti Európska komisia v marci minulého roka. Okrem kalórií tiež musia byť spotrebitelia informovaní aj o všetkých použitých zložkách, surovinách a výrobných procesoch. Okrem zaužívaného udávania energetickej hodnoty na 100 ml budú výrobcovia udávať aj hodnoty jednej štandardnej jednotky alkoholu, teda obvyklú dávku liehovín, piva či vína. Práve tento údaj by mal byť podľa výrobcov zvýraznený, aby spotrebiteľovi uľahčil zodpovednú konzumáciu alkoholu. Práve zaužívané uvádzanie štandardnej jednotky, teda nápoja obsahujúceho 10 g alkoholu (čomu zodpovedá 30 ml u liehovín, 250 ml v prípade piva a 100 ml v prípade vína), je kľúčovým aj pri poznaní maximálnej odporúčanej dávky alkoholu, ktorú podľa odborníkov predstavujú 3 štandardné jednotky u mužov a 2 u žien.
Klasickú tabuľku s informáciami o výživových hodnotách, ktorú poznáme z obalov všetkých druhov potravín však možno na etiketách alkoholických nápojov nenájdete. výrobca tento údaj môže umiestniť i na webovej stránke, kde môžu spotrebitelia zistiť všetky dôležité informácie o výrobku, ktorý sa chystajú kúpiť či skonzumovať. Okrem obsahu kalórií by sa tam dozvedeli informácie o pôvode výrobku i všetkých jeho zložkách.