Hliadky Pi s rozumom aj na Pohode 2019

K multižánrovému festivalu Pohoda patrí okrem zaujímavého hudobného programu a množstva atraktívnych sprievodných lákadiel aj alkohol. Vychutnávanie si Pohody s pohárikom v ruke môže byť príjemným zážitkom, ale iba vtedy, keď k tomu návštevníci pristupujú zodpovedne. V spolupráci s občianskym združením Fórum Pi s rozumom Slovensko a Policajným zborom Trenčín preto bude aj tento ročník najväčšieho slovenského festivalu (11. – 14. júla) obohatený o aktivity zamerané na podporu zodpovedného prístupu k alkoholu u skupín, pre ktoré je nielen na takýchto akciách rizikovým prvkom: neplnoletých návštevníkov a šoférov.