Alkohol môže poškodiť mozog tínedžerov

Zákony obmedzujúce pitie alkoholu mladistvým neexistujú len tak pre nič za nič. Organizmus mladého človeka je ešte stále vo vývoji a jeho telo nedokáže alkohol odbúravať tak rýchlo ako u dospelých, čo môže viesť k nebezpečnej intoxikácii. Napriek tomu však množstvo mladých praktizuje tzv. nárazové pitie do nemoty, ktoré je v tomto veku mimoriadne nebezpečné. „Pitím do nemoty označujeme konzumáciu alkoholu za účelom opiť sa. Tento termín sa zvyčajne používa pri vypití viac než piatich štandardných jednotiek v krátkom časovom slede,“ vysvetľuje Erik Čížek z občianskeho združenia Fórum Pi s rozumom.

Práve nad týmto rizikovým správaním však odborníci zdvíhajú varovný prst. Podľa najnovších výskumov portugalských vedcov konzumácia alkoholu u tínedžerov môže dokázateľne viesť k nebezpečným zmenám vplývajúcim na ich mozog. Pri skúmaní mozgovej aktivity tínedžerov odhalili, že tí, ktorí praktizovali pitie do nemoty, majú výrazne vyššie hodnoty beta a theta oscilátorov. Tieto zmeny v mozgu mladých ľudí môžu viesť k zníženej schopnosti reakcie na vonkajšie podnety i problémom so spracovaním prijatých informácií.