Životné etapy

Pokyny pre zodpovednú konzumáciu alkoholických nápojov platia pre priemerného dospelého jedinca. V našom živote sa však vyskytujú obdobia alebo situácie, ktoré tieto všeobecné odporúčania nezohľadňujú. Zdravotný stav a spoločenské situácie sa takisto v priebehu života menia, preto sa táto časť zameriava na rôzne etapy života a snaží sa poskytnúť alternatívne pokyny tam, kde je to vhodné.

FORUMPSRSlovenskologoPan

© 2010 FÓRUM PSR Slovensko, Všetky práva vyhradené.

liga vinimocnych
image